Trầm cảm do hậu quả của Thuốc Tây y

Nguyên nhân trầm cảm thường gặp nhất là hậu quả sử dụng lâu ngày một số thuốc Tây có tác dụng làm cạn dinh dưỡng, vitamins B và khoáng chất quan trọng trong cơ thể.

Liệu pháp tự nhiên trị trầm cảm do hậu quả của thuốc tây là bồi dưỡng những dinh dưỡng và khoáng chất mà thuốc tây đã và đang làm cạn. Chẳng hạn như khi bị trầm cảm vì uống thuốc trị lo lắng thì chúng ta uống thuốc bổ sung melatonin. Hoặc sau khi uống thuốc trụ sinh, chúng ta nên bổi dưỡng thuốc bổ sung vi sinh tốt, bổ sung đa sinh tố và khoáng chất (multi vitamin).

Chúng ta có thể dùng bảng lịệt kê sau đây để biết cần uống bổ sung những chất dinh dưỡng nào để hoá giải hậu quả trầm cảm của thuốc tây mình đang hoặc đã uống.

Thuốc trị lo lắng: Diazepam (Valium) và Alprazolam (Xanax) làm cạn Melatonin
– Hầu hết thuốc kháng sinh antibiotics làm cạn Vi sinh tốt , Vitamin B1, B2, B3(niacin), B5 (pantothenic acid), B6 (peridoxine), B7, B9, B12, Vitamin K,
Potassium (đặc biệt là penicillin, amoxicillin and amoxicillin/clavulanic acid), Calcium (đặc biệt là tetracycline, minocycline, doxycycline),
Magnesium (đặc biệt là tetracycline, minocycline, doxycycline)
Iron ( đặc biệt là tetracycline, minocycline, doxycycline)
Zinc (đặc biệt là tetracycline, minocycline, doxycycline)
Trụ sinh Isoniazid làm cạn B3 (niacin, B6 (pyridoxine), Vitamin D Và Calcium
Trụ sinh Cycloserine (Seromycin) làm cạn Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (pyridoxine), Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Calcium, Magnesium, Vitamin K.
Thuốc chống động kinh (anticonvulsion) làm cạn Vitamin B7 (biotin), B9 (folic acid), Vitamin D, Vitamin K, Calcium
Thuốc trị tiểu đường Metformin làm cạn Coenzyme Q10, Vitamin B12 và B9.
Thuốc trị dị ứng như Hydroxyzine (Atarax, Vistaril) lam cạn melatonin.
Thuốc chống viêm như Corticosteroids (prednisone, prednisolone (Orapred), methylprednisolone (Solu-Medrol, Medrol), dexamethasone (Decadron) làm cạn Vitamin A, B9 (folic acid), B12, Vitamin C, Vitamin D, Calcium, Chromium

Thuốc Levodopa trị Parkinson’s làm cạn Potassium, Vitamin B6 (pyridoxine), SAMe

Thuốc trị hô hấp Theophylline (Theo-24) làm cạn Vitamin B6 (Pyridoxin và Potassium)

Thuốc trị bịnh tim Digoxin (Lanoxin) làm cạn Calcium, Magnesium, Phosphorous, Vitamin B1 (Thiamine). Còn beta blockers như Acebutolol (Sectral), atenolol (Tenormin, Tenoretic), betaxolol (Kerlone), bisoprolol (Zebeta, Monocor), esmolol (Brevibloc), labetolol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol-XL), nadolol (Corgard), pindolol (Visken), propranolol (Inderal), sotalol, timolol (Blocadren) làm cạn Enzyme CoQ10 và Melatonin. Calcium channel blockers như Nifedipine (Nifedical, Procardia), verapamil (Calan, Verelan) làm cạn potassium.

Thuốc trị cao huyết áp Hydralazine (Apresoline) làm cạn CoQ10 và vitamin B6. Furosemide (Lasix) bumetanide (Bumex), ethacrynic acid (Edecrin), torsemide (Demadex) làm cạn Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium, Zinc, Vitamin B1 (Thiamine), Vitamin B6 (pyridoxine), và Vitamin C.

– Thuốc giảm mỡ máu như Clofibrate (Atromid-S), fenofibrate (Tricor) làm cạn Vitamin B12, Vitamin E, Copper và Zinc

Thuốc uống ngừa thai làm cạn Vitamin B1 (Thiamine), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (niacin), Vitamin B6 (pyridoxine), Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Magnesium, Selenium và Zinc

Thuốc trị gút Colchicine (Zyloprim) làm cạn Vitamin A, Vitamin B12, Calcium, Potassium, Phosphorous, Sodium

Thuốc chống trầm cảm Chlorpromazine (Thorazine), promazine (Sparine), thioridazine (Thioril), fluphenazine (Prolixin), perphenazine, prochlorperazine (Compazine) làm cạn Coenzyme Q10, Melatonin, Vitamin B2 (Riboflavin). Còn phenelzine (Nardil) làm cạn Vitamin B6 (pyridoxine).

Thuốc trị đường ruột như Cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid), ranitidine (Zantac) làm cạn Vitamin B9 (folic acid), Vitamin B12, Vitamin D, Calcium, Iron và Zinc. Còn thuốc Esomeprazole (Nexium), dexlansoprazole (Kapidex), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec, Zegerid), pantoprazole (Protonix) làm cạn Vitamin B12.

(Nguồn:  Drug induced nutrient depletion. Pharmacy Solutions. https://pharmacysolutionsonline.com/drug-induced-nutrient-depletion.php

Xin lưu ý: Bài viết này chỉ có mục đích thông tin chứ không thay thể chỉ dẫn của y bác sĩ.

Tác giả: Nguyễn Văn Tư

Cựu Chuyên Viên Kinh Tế, đã học và tốt nghiệp Cử Nhân Y Học Tự Nhiên sau khi về hưu, hiện nay hoạt động thiện nguyện giúp đở những người bị bệnh nan y mãn tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *